VOOR WIE?voor_wie.html
DE COACHde_coach.html
CONTACTcontact.html
CONTACThome.html
COACHING PROFESSIONALShome.html
MARCELhome.html
ADRIAANSEcoaching.html
 
TARIEVEN
VOORWAARDENvoorwaarden.html
CONTACTcontact.html
Tarieven zijn op aanvraag. Neem contact op voor informatie. Voor particulieren zijn de tarieven afhankelijk van de inkomenssituatie. In specifieke omstandigheden geldt een gereduceerd tarief. Coachsessies duren 45-90 min. De vraagstelling bepaalt het aantal sessies. Een coachtraject wordt voorafgegaan door een kennismakingsgesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Voor zelfstandig ondernemers is coaching doorgaans belastingaftrekbaar. Sommige beroepsgroepen (bijvoorbeeld artsen) kunnen onder voorwaarden coaching opvoeren als geaccrediteerde activiteit voor ontwikkeling van hun persoonlijk competentieprofiel. De mogelijkheden hiertoe zijn afhankelijk van regelgeving bij de betreffende beroepsvereniging.
© 2013 MARCEL ADRIAANSE COACHING
CONTACTcontact.html

marcel adriaanse coaching | coach amsterdam bergen nh

artsen medisch juristen creatieven executive

persoonlijk zakelijk succes

verandering leiderschap management